antropomorfizm


antropomorfizm
antropomorfizm {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. antropomorfizmzmie, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'przenoszenie na rzeczy, zwierzęta, zjawiska itp. ludzkich cech wyglądu, charakteru lub zachowania' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'przypisywanie Bogu cech ludzkich zarówno fizycznych, jak i duchowych' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'opisywanie zwierząt w kategoriach wrażliwości zmysłowej i cech psychicznych właściwych człowiekowi' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • ANTROPOMORFİZM — Sosy. İnsan şeklinde putlara inanma ve tapma esasına dayanan batıl bir din. Allah ı insan vasıflarıyla tasavvur eden dinî inançlar da antropomorfizm in başka kılıkta görünüşleridir. Meselâ aslı bozulmuş Musevilik ve Hıristiyanlıkta Allahın insan… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • antropomorfizm — is., Fr. anthropomorphisme İnsan biçimcilik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • antropomorfizm — m IV, D. u, Ms. antropomorfizmzmie, blm 1. «przypisywanie cech ludzkich przyrodzie żywej i martwej» 2. rel. «wyobrażenie bóstwa na podobieństwo człowieka i przypisywanie mu cech właściwych człowiekowi» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • antropomorfizm — <yun. anthropos – insan, morphe – forma> İnsana xas olan xassə və xüsusiyyətlərin xarici təbiət qüvvələrinə köçürülməsi və bunların uydurma əfsanəvi varlıqlara aid edilməsi. Dində antropomorfizmin əhəmiyyətini Feyerbax daha dərin və dolğun… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • insan biçimcilik — is., ği, fel. İnsanın niteliklerinin başka bir varlığa, özellikle Tanrı ya aktarılması, antropomorfizm …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • MÜŞEBBİHE — Fls: İnsan biçiminde ilâh tasavvur edip suretlendiren bâtıl bir inanış. (Antropomorfizm) Mücessime de denir. (Bak: Teşbih …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük